Cynllunio fy nhaith

Dod o hyd i’r arhosfan bysiau agosaf

Arosfannau bysiau defnyddiol

Ein cynghorion teithio lleol

  • Bws
  • Trên
  • Beic
  • Cerdded
  • Tacsi
  • Car
  • Parcio a Theithio

Useful Timetables

2A

Newport Bus

2C

Newport Travel

R1

Newport Bus/Stagecoach

50

Stagecoach

151

Stagecoach


Go Contactless!

You can now play on most major operators with your contactless card or ApplePay!

Simply get on the bus, ask the driver for your desired ticket and pay contactless!


Fyngherdynteithio

Cynllun a gaiff ei redeg gan Lywodraeth Cymru yw fyngherdynteithio, sy’n galluogi unrhyw berson ifanc 16 - 21 oed i arbed o leiaf 1/3 ar bris tocynnau bws yng Nghymru!

Mae’n syml iawn – gwnewch gais ar-lein yma ac fe gewch chi’r cerdyn cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ar ôl cael eich cerdyn, dangoswch ef i’r gyrrwr ar eich bws!

Y cyfan y mae arnoch ei angen i wneud cais yw cyfeiriad yng Nghymru a llun sy’n addas i’w lanlwytho.

Gallwch gael gwybod mwy am y cerdyn yma.


Concessionary Bus Travel

You can use your Welsh Concessionary Bus Pass on all local bus services in Wales. You cannot use your Welsh pass for travel in England and you cannot use your English pass for travel in Wales.

Please be aware that your concessionary pass cannot be used on coach services such as National Express or Megabus. National Express do offer a Senior Coachcard for people over 60, which you can find more details here by clicking here.

More information on concessionary travel can be found here.

 
 

Trên

Mae'r safle tua milltir o Orsaf Reilffordd Casnewydd.

I gynllunio taith ar y trên, ewch i Traveline Cymru a dewiswch ‘Trên yn unig’. I gael rhagor o wybodaeth am docynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru.


Plan Cycle Journeys

I gynllunio taith ar feic, defnyddiwch Gynlluniwr Beicio Traveline sydd ar dop ffenestr y Cynlluniwr Taith yn y fan hon.


Cerdded

I gynllunio llwybr cerdded, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith yn y fan hon a dewiswch yr eicon 'cerdded'.


Tacsi

• ABC Taxis – 01633 666666
• Chow Taxi – 01633 211011
• Dragon Taxi – 01633 216216


Parcio

Mae nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar gael ar safle'r ysbyty, ac mae modd parcio am 2 awr yn Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw.


Os oes angen i chi wirio am aflonyddwch gwasanaeth, edrychwch ar wefan Traveline.

Gweld ein tudalen aflonyddwch

Gallwch ffonio asiantau ein Canolfan Gyswllt ar 0800 464 0000

Ewch i'n gwefan cymraeg.traveline.cymru

Mae gennym wasanaeth neges destun ar gael. Rhif testun Traveline 84268*

Dadlwythwch ap Traveline Cymru Ar gael ar iPhone a Android dyfeisiau

* Mae 84268 yn rhif ansafonol a all gostio mwy na thestun safonol ac ni chaniateir ei gynnwys mewn unrhyw fwndeli tariff. Gwiriwch â'ch gweithredwr symudol.

** Bydd eich ateb yn rhad ac am ddim i'w dderbyn, ar yr amod bod yr arosfannau bysiau dan sylw wedi'u lleoli yng Nghymru. Ar gyfer arosfannau bysiau y tu allan i Gymru, codir £ 0.25 arnoch i dderbyn yr ateb.